Workshop Serious Gaming

Ondergrondgame

Deze workshop gaat over de rol van de ondergrond bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Het gebruik van bodem en ondergrond moet tenslotte duurzaam, veilig en efficiënt volgens de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). In de serious game spelen de deelnemers de problematiek uit de echte wereld in een veilige, virtuele wereld na. Tijdens het spel krijg de deelnemers inzicht in de problematiek, terminologie, de heersende thema’s en mogelijke maatregelen. De Ondergrondgame biedt de namelijk de mogelijkheid om in de huid te kruipen van een van de stakeholders bij ruimtelijke ontwikkeling. In een virtuele 3D-omgeving moeten verschillende actoren met elkaar samenwerken, onderhandelen en communiceren om te komen tot bovengrondse en ondergrondse ontwikkelingen in een gebied. Ondergronds bevinden zich vele objecten, zoals funderingen, tunnels, leidingen, boringen naar bodemenergie, grondwater, wortels en ook bovengronds zijn er verschillende belangen en ontwikkelmogelijkheden. In 3D worden alle activiteiten en uitkomsten van maatregelen, die zich ondergronds en bovengronds in een gebied plaatsvinden, gevisualiseerd. Daarnaast zien de spelers de effecten van de maatregelen op scores als people, planet en profit. Door de workshop wordt samenwerking op inhoudelijk, procedureel en procesniveau gestimuleerd en ontstaat er kennis van en begrip voor de diverse rollen, taken, belangen, verantwoordelijkheden en zienswijzen van de diverse stakeholders.


Duur: 2 tot 4 uur

Doel: teambuilding, serious game, bodem, ondergrond

Locatie: binnen

Van 12-24 personen per keer

Kosten: vanaf € 160.00 excl. BTW per deelnemer (vraag naar de voorwaarden)


Demonstratieversies (speel alle 4 de rollen zelf):