Terugblik Smartcity Event

Op dinsdag 14 maart werd op de Atoomclub een Smartcity Event georganiseerd door StrateGis. David van den Burg (Ambient, KIBO) opende als dagvoorzitter onder toeziend oog van zo’n 60 aanwezigen de middag met de vraag: Wat is dat, een Smart City?

opening smartcity event

De eerste spreker die hierop in ging was Jan Willem Woolderink in zijn rol als informatiemanager van de gemeente Hilversum. In zijn presentatie ging hij in op het bij elkaar komen van ontwikkelingen. Van publieke en open data vanuit de gemeente/overheid naar dataverrijking door de inwoner door het digitaal kunnen aanmelden, aanvullen en organiseren.

presentatie Jan Willem Woolderink

Grieta Spannenburg nam vervolgens het stokje over met een presentatie hoe de Atlas Leefomgeving, de Atlas Natuurlijk Kapitaal en de Nationale Energieatlas een rol spelen in het concept Smart Environment en Smart Governance. Door het transparant ontsluiten van data naar inwoners en professionals kan deze worden benut om participatie te vergroten en zorg te dragen voor een gezondere leefomgeving.

presentatie Grieta Spannenburg Atlas Leefomgeving

Na de plenaire inleidingen gingen de aanwezigen uiteen in 3 deelsessies. De eerste groep ging in discussie over bewonersparticipatie en communicatie. Frank du Mosch nam de deelnemers met zijn presentatie mee in de vraag hoe bewoners en gemeente samen de leefomgeving kunnen verbeteren en met behulp van Locali bewoners op laagdrempelige wijze burgerinitiatieven kunnen ontplooien.

Deelsessie Locali

De tweede groep werd door Dynniq expert Marijn van Dijk en zijn presentatie geïnspireerd door allerhande praktijkvoorbeelden van slimme toepassingen in de openbare ruimte. Zo passeerde de lichtmast als data hub de revue maar ook mogelijkheden zoals dynamische voorrangverlening in het verkeer, waarbij de vraag gesteld werd of dit alleen voor hulpdiensten zou moeten gelden of ook voor ander doeleinden.

deelsessie Dynniq

Onder leiding van Marco van Hoek en Rob Oostvogel werd in groep 3 het Wikistedia initiatief uit de doeken gedaan. In de presentatie (Big) Data, Smart Cities, Citymarketing en Vastgoedontwikkeling werd ingegaan op de mogelijkheden die vastgoeddata bieden, maar werd tegelijkertijd ter discussie gesteld welke data relevant is en hoe je dit op aantrekkelijke, wervende wijze presenteert aan de professionele gebruiker.

deelsessie nwe.stadsontwikkelaars

In de plenaire terugkoppeling concludeerde David van den Burg dat het onderwerp Smart City leeft bij de aanwezigen, maar dat door het brede karakter van de middag, en de behandeling van deelaspecten er verschillende ideeën en uitwerkingen van zijn.

terugkoppeling smartcity event