Team

Anne Dullemond (anne@strategis.nl) View Anne Dullemond's profile on LinkedIn
Anne is medeoprichter en directeur van StrateGis. Hij is afgestudeerd in 1994 als milieukundige aan de Rijkshogeschool IJselland in Deventer. Na een aantal jaren als zelfstandig adviseur op het gebied van duurzaam bouwen gewerkt te hebben, begon hij in 1997 bij TNO. In de periode 2004 – 2006 heeft hij, naast werktijd, de studie Master City Development (MCD) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd. Hij heeft zich gespecialiseerd in het bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en toepassen van interactieve reken-teken modellen. Deze modellen worden toegepast bij complexe stedenbouwkundige vraagstukken, waarbij vooral de financiële effecten voor de grond- en vastgoedexploitatie van belang zijn. Zijn expertise betreft, naast interactieve planvorming, stedenbouw, financieel economische modellering, maatschappelijk kosten-baten analyse en publiek private samenwerking.

Anne Dullemond

Marco van Hoek (marco@strategis.nl) View Marco van Hoek's profile on LinkedIn
Marco van Hoek is werkzaam als senior adviseur en procesmanager ruimtelijke ontwikkeling en sinds 2012 associate partner bij StrateGis. Daarnaast is hij directeur/eigenaar van City Consult. Als econoom heeft hij zich gespecialiseerd in complexe ruimtelijke opgaven, met in het bijzonder de integrale aanpak bij de gebieds(her)ontwikkeling. Tevens is hij parttime docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft. De rode draad door zijn werkzaamheden is het verbinden van zijn inhoudelijke expertise aan het samenbrengen van kennis bij verschillende specialisten en belanghebbenden om tot een duurzame ontwikkelstrategie te komen. Zijn specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het betrekken van de eindgebruikers (bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties) bij het ontwikkelproces. Marco gebruikt zijn kennis en ervaring ook bij het geven van trainingen aan en coachen van projectleiders, beleidsadviseurs en directievoerders bij gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en maatschappelijke organisaties. Marco is een echte teamspeler, waarbij in de samenwerking met anderen zijn communicatieve vaardigheden, enthousiasme en passie voor het vak optimaal tot zijn recht komen.

Marco van Hoek

Richard Hartkamp (richard@strategis.nl) View Richard Hartkamp's profile on LinkedIn
Richard is in 2009 afgestudeerd aan Saxion Hogescholen aan de faculteit Gebouwde omgeving. Hij volgde hier de opleiding Ruimtelijke Ordening & planologie. Aan de Universiteit Utrecht volgde hij een minor planologie en tevens een Masteropleiding Stadsgeografie aan de faculteit Geowetenschappen. De combinatie van studies heeft ervoor gezorgd dat Richard inzicht heeft verworven in zowel de inhoudelijke als de procedurele kanten van stedelijke ontwikkeling. Sinds januari 2014 is Richard werkzaam bij StrateGis als adviseur gebiedsontwikkeling en is hij tevens verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Hij houdt zich bezig met websiteontwikkeling ter ondersteuning van softwaretoepassingen voor klanten en StrateGis zelf. Daarnaast draagt hij bij aan gebruik en toepassing van de StrateGis gebiedsontwikkelaar, de 3D Geoviewer en begeleidt hij sessies met diverse Serious Games.

Richard Hartkamp

Jacob Siebelt (jacob@strategis.nl) View Jacob Siebelt's profile on LinkedIn
Jacob studeert Ruimtelijke Ordening en Planologie aan Saxion Hogescholen in Deventer. Vanuit zijn interesse voor IT, Serious Games en Smart Cities is hij bij StrateGis terecht gekomen voor het vervullen van zijn stageperiode. In zijn studie heeft hij onder andere kennis opgedaan met betrekking tot ruimtelijke wet- en regelgeving, Big Data en Smart Mobility. Daarnaast heeft hij door een Minor Serious Gaming ervaring met het werken in een internationaal team en het bouwen van een virtual reality serious game. Bij StrateGis wordt hem de mogelijkheid geboden deze kennis en ervaring in het werkveld toe te passen en bij te dragen aan ruimtelijke projecten die gebruikmaken van de tools van StrateGis.

Jacob Siebelt

Kelly de Boer (kelly@strategis.nl) View Kelly de Boer's profile on LinkedIn
Kelly is in 2017 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam in de richting Informatica. In haar minor, stages en afstuderen heeft Kelly zichzelf bezig gehouden met de ontwikkeling van serious games, front-end dashboard ontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook Virtual Reality. Aangevuld met kennis van databases levert zij een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van de 3D Geoviewer. Zo werkt ze aan de optimalisatie van een inlog-systeem voor gebruikers en zal ook de user interface onder handen worden genomen.

Kelly de Boer

Stefan Dinkelberg (stefan@strategis.nl) View Kelly de Boer's profile on LinkedIn
Stefan is in 2018 afgestudeerd aan de Hogeschool van Windesheim in de richting Informatica met als specialisatie Game Development. Tijdens zijn studie heeft hij zijn eigen game development bedrijf opgericht na een tweede plaats behaald te hebben in een Game Developer Contest, een uiting van zijn ondernemende karakter. Na zijn afstuderen wilde hij zich ook bezig houden met het ontwikkelen van zakelijke applicaties, gebruikmakend van zijn ervaring met game development platform Unity. Sinds mei 2018 is hij dan ook bij StrateGis werkzaam om te werken aan innovatieve aanpassingen en uitbreidingen van de 3D Geoviewer, zoals de gebouw converter.

Stefan Dinkelberg