StrateGis in Ghana voor trainingStrateGis is in Accra om het Urban Management Institute Ghana (UMIG) te ondersteunen in de capaciteitsopbouw van die organisatie. UMIG ondersteunt lokale overheden in Ghana, met name op het vlak van stedelijke ontwikkeling en management. Het trainingprogramma moet helpen lokale uitdagingen zoals het institutionaliseren van exploitatie en beheer, en het aantrekken van private investeringen in publieke infrastructuur aan te pakken. Hiervoor worden onder andere workshops aangeboden met de Ondergrondgame en de Gebiedsontwikkelaar