Slimcity serious game: Krasse kavels


Thuis is het steeds gebruikelijker om technologie in te zetten voor ons eigen gemak en welbevinden. Maar wat als we dat ook op wijkniveau doen? Welke gezondheidsvoorzieningen zijn dan nodig? En hoe sluiten digitale voorzieningen en apps voor preventie en gezondheid daar zo goed mogelijk bij aan?

Deze vragen staan centraal in: Krasse Kavels, een serious game waarmee verschillende partijen uit een wijk samen kunnen werken aan een zo gezond mogelijke inrichting.

Krasse Kavels is nog in ontwikkeling. Speciaal voor de gelegenheid is in het Stadskantoor van de gemeente Utrecht een stand met informatie en een film gemaakt die illustreert hoe de game werkt en waarin experts het belang van de game onderstrepen.

Serious Game Krasse Kavels