Second opinion Gebiedsontwikkelaar door Fakton positief



Eerder dit jaar is de toepassing van de Gebiedsontwikkelaar door StrateGis in Almere getoetst door Fakton. Het betrof de toepassing voor de rekenpool van de Schaalsprong Almere. Door Fakton is uitgebreid gekeken naar de het rekenmodel achter de Gebiedsontwikkelaar, waarbij geen inconsistenties zijn aangetroffen.

Toepassing Gebiedsontwikkelaar Almere schaalsprong positief getoetst