Samenwerking NWE.Stadsontwikkelaars


StrateGis werkt sinds dit jaar nauw samen met de NWE. Stadsontwikkelaars. Voor eigen rekening en risico ontwikkelt Nwe Stadsontwikkelaars in binnen- en buitenland met een klein en slagvaardig team vastgoedconcepten. Financiële zekerheid in haalbaarheid én afzet typeren hun handelen en zijn bepalend voor de slagingskans. StrateGis is er trots op hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Meer informatie is te vinden op nwestadsontwikkelaars.com

Samenwerking StrateGis en NWE.Stadsontwikkelaars