3D Geoviewer

Met de 3D Geoviewer kunnen beleidsmedewerkers, bestuurders, managers en andere stakeholders snel inzicht krijgen in complexe ruimtelijk ordeningsvraagstukken.

Alle beschikbare informatie van bijvoorbeeld PDOK, DINO, en andere instanties kan snel worden ontsloten, gecombineerd en op begrijpelijke wijze worden weergegeven. Dit gebeurt zodanig dat deze informatie optimaal meegenomen kan worden bij het verantwoord benutten, gebruiken en beheren van de boven- en ondergrond.

Voor meer informatie en beelden kunt u terecht op www.3DGeoviewer.nl, of bekijk de volledige featurelist van de 3D Geoviewer

De 3D Geoviewer:

  • Biedt een (online) driedimensionale visualisatie van het plangebied, inclusief bebouwing, vegetatie, bodemopbouw, kabels, leidingen en ondergrondse bebouwing.
  • Geeft aanvullende data zoals bestemmingsplan, cultuurhistorische waarde, drinkwaterbescherming en verontreiniging.
  • Zoekt binnen publieke geodata-servers. Hierdoor kan (basis) data worden verzameld van elk gebied binnen Nederland. De software converteert deze data naar een driedimensionaal model dat gebruikt kan worden binnen de tool.
  • Biedt de mogelijkheid om bestaande data toe te voegen, om vervolgens de data te harmoniseren, combineren en te vertalen (al dan niet met behulp van modellen) naar informatie.
  • De optie om nieuwe maatregelen binnen het gebied toe te voegen, inclusief de effecten op het gebied van People, Planet, Profit, Project en Public.

Waar kan de Geoviewer voor ingezet worden?

  • Om ruimtelijke informatie te verzamelen, te ontsluiten en daar waar aan de orde te combineren en begrijpelijk en op maat (eindgebruiker-gericht) te presenteren.
  • Om de informatie over de boven- en de ondergrond (inclusief alle issues, kansen en bedreigingen) met elkaar te combineren.
  • Om keuzes in het ondergrondse domein en keuzes in het bovengrondse domein te toetsen (ook in relatie tot elkaar) op haalbaarheid (fysiek en beleidsmatig).
  • Om scenario’s voor inrichting van de boven- en de ondergrond te toetsen op wenselijkheid (in termen van People, planet en Profit).

De 3D Geoviewer kan op maat ingericht worden voor elk type gebied en opgave. Neem contact op met Anne Dullemond (anne.dullemond@StrateGis.nl) voor meer informatie.

 

3D visualisatie Bodemtool