Simulatie

Meestal wordt te vroeg gekozen voor een enkele ruimtelijke oplossing. Als deze oplossing uiteindelijk niet de juiste blijkt, levert dit vertraging, extra kosten en verlies aan draagvlak op. Simuleren is het middel om dit te voorkomen. Door ruimtelijke ingrepen te simuleren en de effecten op financiën (haalbaarheid & financiering), ruimte (programma & kwaliteit) en markt (afzetbaarheid) door te rekenen, wordt al snel duidelijk welke oplossingen kansrijk zijn en welke niet. Met de simulatie wordt ook de robuustheid van een oplossing in beeld gebracht. Oplossingen die alleen haalbaar zijn onder bepaalde omstandigheden, vallen door de mand. Door gebruik te maken van moderne 3D- en Big Data technologieën bent u door de tools van StrateGis in staat om dit soort simulaties snel en zorgvuldig uit te voeren.

voorbeeldprojecten:

Hier boven staat simulatie op specifiek projectniveau centraal, wanneer u meer wilt weten over simulatie als trainingtool kijkt u dan naar onze Serious Games.

Simulatie maakt snelle variantenanalyse mogelijk