Oplossing

De meest kansrijke oplossingen uit de simulatie en analyse kunt u verder uitwerken in onze tools om ze op die manier integraal te toetsen. Afhankelijk van uw behoefte kunnen de uitkomsten in beeld worden gebracht en bijvoorbeeld uitgewerkt tot een formeel financieringsverzoek, ontwikkelstrategie en/of marketing- en communicatieplan. Deze uitwerking vormt de basis voor een gemotiveerd investerings- of projectbesluit of samenwerkingsovereenkomst met derden.

Voorbeeldprojecten:

Uitwerking kansrijke oplossingen met integrale toetsing