Inventarisatie

De zoektocht naar de beste ruimtelijke oplossing begint bij het organiseren van de juiste data. Meten is weten. Kadastrale gegevens, ruimtegebruik, vastgoedgegevens (waarde, functie, energiekosten), bestemmings- en structuurplannen, milieucontouren en onder- en bovengrondse infrastructuur moeten worden verzameld. Het resultaat is een kaart met een getrouwe en actuele presentatie van de werkelijkheid. De kaart is doorzoekbaar en kan worden gefilterd op elke gewenste eigenschap. De basiskaart geeft inzicht in de ruimtelijke randvoorwaarden en is het startpunt om analyses te maken en oplossingen te genereren in de vervolgstappen. 

Voorbeeldprojecten:

Inventarisatie data met Bodemtool