NRG031De StrateGis Groep heeft voor Waifer en versnelling010 een tool ontwikkeld om een eventuele energiebesparing per woning te berekenen. Met de tool kan een quickscan worden gegeven, of juist een uitgebreide analyse worden gemaakt. De tool is opgezet als onafhankelijk rekenmodel waarmee in 7 stappen de eigen woning kan worden ingevoerd. De uitkomst is een indicatie wat aan energiebesparende maatregelen getroffen kan worden, wat het kost en wat het oplevert. Voor meer informatie kijkt u bij producten naar Energietool.

Energietool ontwikkeld voor Waifer, versnelling010 en NRG031