Nieuwe interface voor 3D Geoviewer


De afgelopen maanden is door StrateGis aan een nieuwe User Interface van de 3D Geoviewer gewerkt. Naast een nieuwe, frisse look biedt deze nieuwe interface ook meer ruimte voor diverse nieuwe features van de 3D Geoviewer. Naast de mogelijkheid om data vanuit veel verschillende bronnen te verzamelen en visualiseren (zoals van CBS en PDOK), kunnen er nu ook vastgoedprojecten worden ingetekend en doorgerekend, of is het mogelijk een leefbaarheidsanalyse van ingrepen te maken (bijvoorbeeld in het kader van de omgevingswet). Als u nieuwsgierig bent naar deze uitgebreide mogelijkheden, stuur dan een mailtje naar anne@strategis.nl of bel ons op +31(0)332583483. Bent u benieuwd naar de nieuwe Interface? Bekijk dan de basisversie van de tool gratis op 3dgeoviewer.nl/tool.

nieuwe interface 3D Geoviewer