Nieuw: Exploitatieplan-, Beheers- en DuurzaamheidsmoduleRecent zijn drie nieuwe modules toegevoegd aan de Gebiedsontwikkelaar: de Exploitatie-module waarmee exploitatieplannen en exploitatiebijdrages kunnen worden berekend en een Duurzaamheidsmodule (EcoMaps) waarmee een koppeling kan worden gemaakt met softwarepakketten als DuurzaamheidsProfiel van een Locatie (DPL) en GPR Stedenbouw. Ook hebben we een module toegevoegd waarmee een beheersexploitatie openbaar gebied kan worden berekend. Reeds in de vroege planfase kan zo een integrale afweging worden gemaakt. Met deze laatste module is de integrale gebiedsexploitatie een feit. In ontwikkeling zijn een watermanagement- en een energiescanmodule.