Leefbaarheidsmonitor in de Volkskrant


Op woensdag 19 september verscheen in de Volkskrant het artikel: Haagse Bezuidenhout weet door zelfgemaakt programma exact hoe leefbaar de wijk is – en waar het dreigt mis te gaan. In het artikel is beschreven hoe vrijwilligers van het wijkberaad, in samenwerking met StrateGis, een digitaal hulpmiddel hebben ontwikkeld om vragen met betrekking tot leefbaarheid te beantwoorden, bekend als de Leefbaarheidseffectrapportage, of kortweg LER. Het digitale hulpmiddel is hierbij de leefbaarheidsmodule van de 3DGeoviewer met bijbehorende openbaar toegankelijke monitor.

volkskrantartikel 3DGeoviewer