Floriade 2022 toegekend aan AlmereOnder het motto Floriade Growing Green Cities gaat Almere de wereldtentoonstelling Floriade 2022 organiseren. In een tien jaar durende samenwerking met de tuinbouwsector, stadsbewoners, bestuurders en professionals van stedelijke regio’s wordt gebouwd aan een wereldpodium dat in alles een illustratie zal zijn van de Green City, en dat de basis legt voor een nieuwe, groene stadswijk: Almere Floriade. StrateGis heeft bij het opstellen van het Bidbook in nauwe samenwerking met de gemeente en MVRDV de financiële onderbouwing verzorgd.

Floriade 2022 toegewezen aan Almere, financiële onderbouwing StrateGis