Feature list Gebiedsontwikkelaar

Volledige Grondexploitatie

De StrateGis Gebiedsontwikkelaar biedt de gebruiker een volledige grondexploitatie, waarbij planveranderingen direct kunnen worden ingetekend en doorgerekend. Resultaten kunnen worden gepresenteerd als nominale bedragen, eindwaarden of netto contante waarde.

Dynamische grondexploitatie

Volledige Vastgoedexploitatie

De Gebiedsontwikkelaar geeft gebruikers de mogelijkheid om verschillende vastgoedprogramma’s in te voeren en ze te beoordelen op hun ruimtelijke en financiële aspecten. Elk gebouw heeft zijn eigen vastgoedberekening. Huur, koop, kavelprijs, residuele berekeningen, grondquote, het wordt allemaal ondersteund.

Dynamische vastgoedexploitatie

Integratie vastgoed en grondexploitatie

De vastgoedexploitatie kan dynamisch worden gekoppeld aan de grondexploitatie. Veranderingen in beide exploitaties werken door op de gemeenschappelijke uitkomsten. De gebruiker kan verschillende niveaus van nauwkeurigheid kiezen.

Integratie vastgoed en grondexploitatie

Automatische berekening parkeerbalans

Vastgoed programma’s hebben een parkeerbehoefte die in de gebiedsontwikkeling moet worden opgevangen. Door het koppelen van parkeerbehoeftes en parkeerplaats realisatie kan gedurende het ontwerpproces constant worden bekeken wat de invloed van ontwerpveranderingen is op de parkeerbalans.

Automatische berekening parkeerbalans

Export naar Duurzaamheids Profiel op Locatie (DPL)

De ruimtelijke informatie uit de StrateGis Gebiedsontwikkelaar kan worden gebruikt als invoer voor duurzaamheidscans, zoals voor het programma Duurzaamheids Profiel op Locatie. Door deze koppelingen kunnen gebiedsontwikkelingen ook op duurzaamheid worden beoordeeld.

duurzaamheidscan

Stedenbouwkundige analyses (GSI,FSI,OSR,L)

De gerealiseerde woonmilieus worden door de Gebiedsontwikkelaar geanalyseerd. Ruimtelijke gebiedskenmerken zoals L, FSI, OSR en GSI worden uit het model gehaald en modelaanpassingen geven gelijk inzicht op eventuele wijzigingen van de gebiedskenmerken.

Stedenbouwkundige analyses

Overzichtelijke grafieken

De software geeft de gebruiker overzichtelijke en duidelijke grafieken van de grond- en de vastgoedexploitatie of ruimtelijke analyses. Er kan worden gekozen of de grafieken het totaal weergeven of dat alleen de waardes van het gekozen deelplan worden getoond.

Overzichtelijke grafieken

Automatische rapportages (projectplan, deelplan en vastgoed objecten

De Gebiedsontwikkelaar stelt de gebruiker in staat om de invoer- en de uitvoerwaardes weer te geven in automatisch gegenereerde rapporten.

Automatische rapportages

Exploitatieplan

De kaartgegevens die in de StrateGis Gebiedsontwikkelaar worden ingevoerd kunnen met GIS functionaliteiten worden bewerkt. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken hoe de huidige kadastrale kaarten/eigendommen zich verhouden tot de nieuwe situatie. De exploitatiebijdrage per partij kan direct worden bepaald.

Exploitatieplan

Uitgebreide databases met kengetallen

De databases zijn gevuld met StrateGis kengetallen. Er kan gedurende het traject steeds worden besloten om de betreffende database regel te overschrijven met een projectspecifieke waarde.

Uitgebreide databases met kengetallen

Instelbare Vastgoedobjecten

Elk gebouw kan in de Gebiedsontwikkelaar apart worden ontworpen. Op een globale schaal kunnen de ruimtelijke kenmerken van het gebouw en zijn bijbehorende kavel (vormfactoren, bouwkosten, opbrengsten, etc.) numeriek worden opgegeven. Met de kosten en opbrengsten wordt een volledige vastgoedexploitatie opgesteld.

Instelbare Vastgoedobjecten

Database met woonmilieu’s (FSI, OSI, verhouding uitgeefbaar, groen, etc.)

De StrateGis Gebiedsontwikkelaar kan worden gebruikt om (deel)gebieden te analyseren en te vergelijken met bestaande woonmilieus. Uitgangspunten kunnen zodoende worden geverifieerd met de ingetekende situatie.

woonmilieu's

Informatie management

Informatiemanagement is het bijhouden van alle ruimtelijke en administratieve gegevens zoals kaveleigenaren, ontwikkelaars per object, etc. Projectinformatie wordt gekoppeld aan fysieke ruimtelijke vlakken. Het ruimtelijke model wordt een informatiedrager waarin alle projectinformatie in kan worden beheerd en ontsloten.

Informatie management

Projectenboom

De projectenboom geeft een flexibel overzicht van de ingetekende ruimtelijke elementen. Via de projectenboom kunnen de ruimtelijke elementen worden geselecteerd en kunnen de ingevoerde eigenschappen worden bekeken. Wat de gebruiker wil zien kan hij zelf selecteren zodat de informatie overzichtelijk blijft en desgewenst kan deze informatie naar Excel worden geëxporteerd.

Projectenboom

Zeer gebruikersvriendelijk

De StrateGis Gebiedsontwikkelaar is gebaseerd op het SketchUp tekenprogramma van Google. Dit tekenprogramma is zeer gebruikersvriendelijk en gemakkelijk te leren.

SketchUp logo

Automatische generatie van 2D kaarten

De StrateGis software stelt de gebruikers in staat om automatisch kaarten te genereren waarbij objectinformatie met kleurenschema’s in de 3D kaart worden getoond.

Automatische generatie van 2D kaarten

3D visualisatie van het stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundige plannen kunnen in SketchUp opgewerkt worden naar 3D ruimtelijke plannen waarbij vervolgens besloten aan worden of het ruimtelijke model wordt gebruikt voor de StrateGis Gebiedsontwikkelaar.

3D visualisatie stedenbouwkundig plan

Vergelijken van varianten

Door de snelle planvorming kunnen verschillende scenario’s snel worden uitgewerkt en met elkaar worden vergeleken zodat ontwerpbeslissingen snel en eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt.

Vergelijken van varianten

Bezonning analyse

Stedenbouwkundige plannen kunnen in SketchUp worden getest op de bezonning. Met een eenvoudig menu kan elk dagdeel worden gesimuleerd en kunnen de schaduwen van de gebouwen worden geanalyseerd.

Bezonning analyse

Parametrische gebouwen

Parametrische gebouwen stellen de gebruiker is staat om op een overzichtelijke wijze gebouwen vorm te geven waarbij de kosten en oppervlaktes automatisch worden aangepast.

Parametrische gebouwen

Integratie met Google Earth

Ruimtelijke modellen die in SketchUp zijn gemaakt kunnen eenvoudig worden omgezet zodat ze in Google Earth kunnen worden geplaatst.

Integratie met Google Earth

Kadaster compatible

Kadastrale kaarten van de bestaande kavels of van de GBKN kunnen worden gebruikt als ondergrond voor de ruimtelijke modellen. De kadastrale database kan vervolgens weer in de Gebiedsontwikkelaar worden ingeladen zodat er geen informatie verloren gaat.

Kadaster compatible

Hindercontourkaarten & milieuzoneringen

Projectinformatie zoals hindercontouren, milieuzoneringen en marktgegevens kunnen visueel aan de Gebiedsontwikkelaar worden gekoppeld. Planaanpassingen kunnen hierdoor direct beoordeeld worden op hun ruimtelijke haalbaarheid betreffende hindercontouren en zoneringen.

Hindercontourkaarten & milieuzoneringen

Excel koppelingen

De berekende data is via de gebiedsontwikkelaar met een druk op de knop te exporteren naar Excel.

Excel koppelingen

Import/export

De StrateGis Gebiedsontwikkelaar kent verschillende export mogelijkheden:

  • GIS export
  • 2D- en 3D CAD export
  • BIM/IFC Export

Import/export