Vastgoed

Nu de vastgoedmarkt en gebiedsontwikkeling weer volop in beweging zijn, kan het erg winstgevend zijn snel verschillende locaties en plannen tegenover elkaar af te wegen. Met dit in het achterhoofd is voor de StrateGis 3D Geoviewer een Vastgoedmodule ontwikkeld. Hiermee is de bestaande situatie snel in kaart te brengen door verschillende open data bronnen samen te voegen en online in 3D te visualiseren. Op die manier krijgt u een idee van de mogelijkheden en beperkingen van een bepaalde ontwikkellocatie. Zo is het mogelijk bestaande bebouwing weer te geven in 3D of kan het bestemmingsplan, geluids- of hindercontouren of de bodemgesteldheid worden bekeken.

Met deze vastgoedtool is het mogelijk snel online verschillende scenario’s voor een projectgebied uit te werken en de verschillende varianten te analyseren. Door snel diverse stedenbouwkundige plannen te ontwikkelen kunt u tijd en kosten besparen. De Vastgoedmodule berekent daarnaast direct gebiedskenmerken zoals FSI (Floor Space Index), OSR (Open Space Ratio) en GSI (Ground Space Index), zodat de gevolgen van aanpassingen in het plan gelijk duidelijk zijn.

vastgoed ontwikkelen in 3D Geoviewer

Door de 3D uitwerking is het mogelijk bezonningsanalyses te maken en de inpassing in de bestaande stedelijke context te beoordelen. Door deze toegankelijke uitwerking is het gemakkelijk om beleidsmakers of betrokken burgers mee te nemen in het ontwikkeltraject. Tijdens het uitwerken van uw ruimtelijke plannen is het tevens mogelijk verschillende parameters van de individuele gebouwen of plankenmerken te wijzigen. Daarmee worden alle wijzigingen direct doorgerekend en heeft u inzicht in de financiële gevolgen van wijzigingen op het totale projectresultaat.

Voor een vollediger overzicht van de mogelijkheden van de 3D Geoviewer en de Vastgoedmodule kunt u de video bekijken of eens contact opnemen met Anne Dullemond.

U kunt ook bellen met nummer: +31(0)332583483

3D vastgoedmodule