Omgevingswet

De Omgevingswet kent 4 verbeterdoelen die in essentie meer ruimte geven in het omgevingsrecht:

  • het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht
  • het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving
  • het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving
  • het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving

Omgevingswet in de 3D Geoviewer

Om de doelen van de Omgevingswet te bereiken is een grote digitaliseringsslag nodig, waarvoor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt ontwikkeld. Voor de gebruiker heeft het digitaal stelsel straks de vorm van één digitaal loket: het nieuwe Omgevingsloket. Dit vervangt dan bijvoorbeeld bestaande toepassingen zoals ruimtelijkeplannen.nl. Nu al zorgt StrateGis met de 3D Geoviewer er voor dat heel veel informatie op 1 plek te vinden is, door gegevens uit een veelheid aan bronnen te combineren. Daarnaast zorgt de online tool er voor dat alle data in 3D wordt gevisualiseerd. In het voorbeeldproject Bezuidenhout in Den Haag komt deze data bijvoorbeeld samen in een tool waarin leefbaarheidsanalyses mogelijk zijn. Op die manier draagt de tool bij aan het maatschappelijk doel van de Omgevingswet, namelijk een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden. Een voorproefje van het het online en in 3D combineren van data kunt u krijgen op 3dgeoviewer.nl/tool!

Om de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet te bereiken stellen Rijk, provincies en gemeenten allen een omgevingsvisie op. Doordat alle terreinen (zoals ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed) van de fysieke leefomgeving hierin terugkomen is het toepassen van een tool als de 3DGeoviewer een goede keuze. Daarmee is het namelijk nu al mogelijk een integraal beeld van de vertreksituatie weer te geven en de sectorale dataontsluiting achter ons te laten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Dullemond

U kunt ook bellen met nummer: +31(0)332583483

interactieve buurtmonitor