Leefbaarheid in de wijk

 

Voor de Wijkraad Bezuidenhout in de gemeente Den Haag heeft StrateGis als een pilotproject een tool gemaakt om een leefbaarheidsanalyse mee uit te voeren voor de wijk. Het doel van een dergelijk leefbaarheidsanalyse is inzichtelijk maken hoe het met de leefbaarheid in een wijk gaat en wat de effecten zouden zijn van geplande nieuwbouw.

Om vast te stellen hoe goed een wijk scoort op het gebied van leefbaarheid is er een set leefbaarheidscriteria gekozen waarop de wijk kan scoren. Aan deze criteria zijn normen gekoppeld, zowel normen aangehouden door lokale of nationale overheden, als eigen opgestelde normen. Deze criteria zijn gebundeld op detailpagina’s van 6 categorieën, namelijk: kwaliteit openbare ruimte, mobiliteit, ruimtegebruik, veiligheid, voorzieningen en ‘overig’. De criteria geven aan hoe goed de wijk of buurt scoort op de gekozen set. Staat de meter op rood, dan voldoet de wijk op veel plekken niet aan de norm. Een groene kleur geeft aan dat de norm op veel plekken wel wordt gehaald. Op 3dgeoviewer.nl/denhaag/bezuidenhout kunt u zien hoe een dergelijk leefbaarheidsdashboard eruit ziet.

In de leefbaarheidsmonitor is het ook mogelijk de leefbaarheidsscore te simuleren ‘na ingreep’. De scores ‘Na ingreep’ geven aan hoe de situatie verandert nadat er bebouwing bij komt. Naast de internetrapportage is het namelijk mogelijk om in de 3DGeoviewer nieuwe gebouwen en projecten in te tekenen. Deze gebouwen/woningen komen vervolgens terug in deze pagina onder het kopje ‘gepland project’ en geven daarmee inzicht in het effect op de leefbaarheid. Inmiddels zijn 14 van de criteria door te rekenen naar toekomstige situaties. In de nabije toekomst zal het mogelijk worden nog meer criteria door te berekenen.In Den haag zien ze naar aanleiding van het pilotproject Bezuidenhout inmiddels al mogelijkheden voor pilots voor de andere wijken, getuige ook het leuke artikel dat over de leefbaarheidsmonitor is gepubliceerd: Monitor maakt leefbaarheid inzichtelijk. En, zoals ze in dit artikel al concluderen:

met de monitor lopen we ook enkele jaren vooruit op de nieuwe Omgevingswet

Het grote enthousiasme blijkt ook uit een artikel gepubliceerd in Den Haag Centraal: Bezuidenhout ontwikkelt ‘supertool’ voor leefbare groei.

Ook geïnteresseerd in een leefbaarheidsmonitor voor uw gemeente, wijk of buurt? Neem voor meer informatie u contact op met Anne Dullemond.

U kunt ook bellen met nummer: +31(0)332583483

interactieve buurtmonitor