Leefbaarheid in de wijk

Met de Leefbaarheidsmonitor biedt StrateGis gemeentes een tool om een leefbaarheidsanalyse mee uit te voeren voor de wijk. Het doel hiervan is inzichtelijk maken hoe het met de leefbaarheid in een wijk staat en wat de effecten zouden zijn van geplande nieuwbouw.

Om vast te stellen hoe goed een wijk scoort op het gebied van leefbaarheid is een set criteria gekozen waarop de wijk kan scoren. Aan deze criteria zijn normen gekoppeld, van lokale of nationale overheden en eigen opgestelde normen. Vervolgens zijn de criteria gebundeld op detailpagina’s van zes categorieën, namelijk: kwaliteit openbare ruimte, mobiliteit, ruimtegebruik, veiligheid, voorzieningen en ‘overig’. Op de pagina’s is te zien hoe de wijk scoort op de gekozen categorie. Staat de meter op rood, dan voldoet de wijk niet aan de norm. Een groene kleur geeft aan dat de norm op veel plekken wel wordt gehaald. Op 3dgeoviewer.nl/denhaag/bezuidenhout kunt u zien hoe een dergelijk leefbaarheidsdashboard eruit ziet.

scan leefbaarheid bezuidenhout

In de leefbaarheidsmonitor is het ook mogelijk om nieuwe leefbaarheidsscore te simuleren na een ruimtelijke ingreep zoals het toevoegen van appartementen. Naast de rapportage is het namelijk mogelijk om in de 3DGeoviewer nieuwe gebouwen en projecten in te tekenen. Deze elementen komen vervolgens terug in deze pagina als ‘gepland project’ en geven daarmee inzicht in het effect op de leefbaarheid. Inmiddels zijn 14 van de criteria door te rekenen naar toekomstige situaties. In de nabije toekomst zal het mogelijk worden nog meer criteria door te berekenen.

Naar aanleiding van een eerste pilotproject in Den Haag zijn direct enkele artikelen over de leefbaarheidsmonitor gepubliceerd. Zo verscheen het in Den Haag Centraal het artikel Bezuidenhout ontwikkelt ‘supertool’ voor leefbare groei. En in het artikel Monitor maakt leefbaarheid inzichtelijk was een van de conclusies al:

met de monitor lopen we ook enkele jaren vooruit op de nieuwe Omgevingswet

In de pilot is het gelukt de gegevens uit veel bronnen te combineren en de effecten van maatregelen op de leefbaarheid in de wijk inzichtelijk te maken. Op die manier draagt de tool bij aan het maatschappelijk doel van de Omgevingswet, namelijk een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.

Inmiddels is de Leefbaarheidseffectrapportage ook beschikbaar voor andere gemeenten, inclusief een basis-set aan data. Dus wilt u ook aan de slag met omgevingsdata, bent u benieuwd naar de basisdata die we al voor uw gemeente hebben, en wilt u weten hoe we uw eigen data kunnen verwerken? Neem dan contact met ons op! Mail met anne.dullemond@strategis.nl, of bel naar: +31(0)332583483

leefbaarheidsmonitor in de praktijk