Domeinen

StrateGis ontwikkelt tools voor het ruimtelijke domein. Dit varieert van het combineren en visualiseren van open data, bijvoorbeeld in het kader van de Basisregistratie Ondergrond of de Omgevingswet, tot aan het kunnen visualiseren van ruimtelijke ingrepen.

Onderstaand hebben we de belangrijkste domeinen waar we momenteel tools voor hebben ontwikkeld benoemd:

Voor deze thema’s zijn diverse modules ontwikkeld voor onze 3D Geoviewer. Met een solide basis is uitbreiding met thema’s naar uw keuze goed mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Anne Dullemond.

StrateGis ontwikklet tools voor de belangrijke thema's binnen het ruimtelijk domein