Serious Games

Ruimtelijke ontwikkeling, projectontwikkeling en stedenbouw zijn complexe disciplines. Vooral de integraliteit van problemen die kunnen optreden, zorgt er voor dat traditionele opleiding van medewerkers vaak onvoldoende voorbereiden op de praktijk.Ook kunnen in langlopende projecten ingesleten structuren en moeilijk worden doorbroken. Mensen zitten soms ‘vast’ in een patroon, waardoor andere oplossingen over het hoofd worden gezien.

Met serious gaming kunt u uw organisatie in een realistische setting trainen hoe met complexe situaties en problemen om te gaan. In een serious game komen niet alleen de technische aspecten van een opgave aan de orde, maar ook de organisatorische en politieke aspecten. Omdat het een game betreft en niet een reëel project, worden mensen gestimuleerd om te komen met out of the box oplossingen. Door te wisselen met rollen krijgt men begrip voor de belangen van anderen.

Interactieve workshop Serious Game Ondergrond

Er zijn al diverse Serious Games ontwikkeld, die wij als workshop aanbieden. Het is ook mogelijk een game op maat te ontwikkelen op basis van ons Serious Gaming Framework. Het framework biedt namelijk een flexibele stedelijke omgeving waarin verschillende maatregelen genomen kunnen worden. Op die manier is het binnen het domein van ruimtelijke ordening mogelijk om verschillende thema’s en onderwerpen zoals Omgevingswet, duurzaamheid, stedenbouw en de energietransitie uit te lichten. Doordat het een multiplayer framework is (dus te spelen met meerdere actoren) wordt samenwerking, onderhandeling en communicatie onderling nagespeeld. Zie voor de mogelijkheden die het framework biedt ook de video Serious Gaming Framework.

Neem voor meer informatie contact op met Anne Dullemond. U kunt ook bellen met nummer: +31(0)332583483