Planeconomie

Voor al uw planeconomische vraagstukken kunt u bij ons terecht. Wij hebben enkele van de meest complexe projecten van Nederland ondersteunt met onze diensten. Voor specifieke expertise, zoals exploitatieplannen, hebben we samenwerkingen met gespecialiseerde bureaus.
In onze visie ligt in de huidige planeconomie te veel nadruk op de grondexploitatie en de residuele grondwaarde bepaling. Dit was tot 2008 geen probleem. Tot die tijd was project– en gebiedsontwikkeling relatief eenvoudig. Betrokken partijen benaderden projecten ieder vanuit hun eigen belang en met hun eigen exploitatiemodel. Overheden vanuit de grondexploitaties, ontwikkelaars vanuit de ontwikkelexploitatie en beleggers/eigenaren vanuit beheersexploitaties. Deze monodisciplinaire benadering is uitgewerkt. Projecten zijn alleen haalbaar met een integrale benadering. Bestaande erfpacht– en huurexploitaties moeten worden gecombineerd met de grond– en ontwikkelexploitatie, tijdelijke exploitaties en soms ook de beheersexploitatie openbaar gebied. Op deze manier kunnen vastgelopen of lastige projecten alsnog haalbaar worden. In onze visie moet elke gebiedsontwikkeling gebaseerd worden op een dergelijke integrale benadering. Pas dan kan inhoud worden gegeven aan veel gebruikte termen als ontwikkelstrategie, organisch ontwikkelen, duurzame ontwikkeling of gebiedsontwikkeling 3.0.
StrateGis kan u in de planvorming ondersteunen bij uw ontwikkelstrategie door advisering en het modelleren van al uw gebiedsexploitaties. Wij maken hierbij gebruik van de Gebiedsontwikkelaar software, het meest geavanceerde gebiedsexploitatiesysteem op de markt.

Voorbeeldprojecten:

Neem voor meer informatie contact op met Anne Dullemond.

U kunt ook bellen met nummer: +31(0)332583483

 

 

Planeconomische begeleiding met grondexploitatie, ontwikkelexploitatie en beheersexploitatie voor Floriade 2022 Almere