GISanalyses

Voor het in beeld brengen en analyseren van ruimtelijke vraagstukken is een Geografisch Informatie Systeem (GIS) zeer bruikbaar. GIS maakt gebruik van digitale en interactieve kaarten, vaak gekoppeld aan databases met gegevens over gebruik, functie en nog veel meer.
Voorbeelden van problemen waar GIS analyses van pas komen zijn bijvoorbeeld het zoeken naar mogelijke locaties voor windmolens, of het in beeld brengen van alle ruimtelijke beperkingen die mogelijk zijn bij het (her)ontwikkelen van een stedelijk gebied.
StrateGis heeft veel ervaring met toepassen van GIS in het domein van project- en gebiedsontwikkeling. Ook maken wij maatoplossingen voor specifieke problemen.

Onderstaand worden een aantal voorbeeldprojecten genoemd:

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Anne Dullemond.

StrateGis ondersteunt u in uw GISanalyses