Diensten

Ruimtelijke planvorming is vaak een langdurig proces met een onzekere uitkomst. Er zijn vele partijen bij betrokken, vaak met wisselende belangen. Ontwerptechnische aspecten, nieuwe wet- en regelgeving zoals de omgevingswet en nieuwe thema’s zoals duurzaamheid en Smart Cities maken het er niet eenvoudiger op.

StrateGis kan u helpen deze complexiteit te beheersen. Uw voordeel: meer draagvlak voor uw plannen, besparing in tijd en geld en betere plannen. Wij onderscheiden ons door onze multidisciplinaire kennis op het gebied van stedenbouw, planeconomie, duurzaamheid en procesontwerp. Daarnaast hebben wij de beschikking over onze eigen ondersteunende ICT-instrumenten, zoals de StrateGis Gebiedsontwikkelaar en de 3D GeoViewer.

Onze belangrijkste diensten worden onderstaand op een rij gezet:

Voor specifieke aspecten, zoals bijvoorbeeld exploitatieplannen of procesmanagement, hebben wij samenwerkingen met toonaangevende andere bureaus.

Onze aanpak heeft zijn waarde bewezen in meer dan 100 projecten. Neem voor meer informatie contact op met Anne Dullemond.

interactieve planontwikkeling met toepassing gebiedsontwikkeling software StrateGis