BRO Geotechnische Sonderingsonderzoeken in 3D Geoviewer


Sinds 1 januari is de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht. Als onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties van Nederland legt de BRO gegevens over de ondergrond vast. Via PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) is deze data inmiddels beschikbaar, wat StrateGis in staat stelt deze open data in 3D en met de juiste hoogte in de 3D Geoviewer te verwerken. Via 3dgeoviewer.nl/tool kunt u zelf deze en andere gegevens gratis raadplegen!

Begin 2018 zullen ook de 2 andere registratieobjecten uit tranche 1, namelijk grondwatermonitoringsputten en bodemkundige boormonster-profielen, worden vrijgegeven. Deze zullen ook in de 3D Geoviewer worden geïmplementeerd.

sonderingsonderzoeken in 3D