Artikel in het vakblad: Geo-Info


StrateGis heeft in Geo-Info, het vakblad van Geo-informatie Nederland een artikel gepubliceerd binnen het thema Omgevingswet met als titel: Mag het en kan het?. Zo zijn het slaan van een put voor Warmte-koude opslag (WKO), het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage of het realiseren van een gebouw of woonwijk allemaal ingrepen waarbij veel komt kijken. Niet alleen is er een omgevingsvergunning voor nodig (mag het?), maar vaak is het ook de vraag of de ingreep op die plek logisch of haalbaar is (kan het?). Hoe deze vragen beantwoord kunnen worden, leest u in het artikel.

artikel in geo-info nederland