Artikel in Den Haag Centraal: Bezuidenhout ontwikkelt ‘supertool’ voor leefbare groei


In de krant Den Haag Centraal is afgelopen week een artikel verschenen over de Leefbaarheidseffectmonitor die we voor de wijk Bezuidenhout in Den Haag hebben ontwikkeld. In het artikel wordt op leuke manier beschreven welk proces de wijkraad én StrateGis in de ontwikkeling van de tool hebben doorlopen, op welke wijze het inzichtelijk maken van leefbaarheid nu werkt en over een mogelijk vervolg voor heel Den Haag en wellicht daarbuiten.

U kunt het artikel nalezen: Bezuidenhout ontwikkelt ‘supertool’ voor leefbare groei, of neem direct een kijkje bij het eindresultaat: Leefbaarheidseffectrapportage Bezuidenhout

leefbaarheidseffectrapportage bezuidenhout