Advies en Tools apart


Sinds 1 december zijn de twee stromen advies en software binnen StrateGis van elkaar losgekoppeld. Enerzijds gaan de diensten, uitgevoerd door Robin Seijdel (bereikbaar via robin.seijdel@gmail.com/ 0646010088) en gericht op gebiedsontwikkeling door als aparte adviestak. Anderzijds houdt StrateGis zich met een vernieuwd team bezig met de ontwikkeling van innovatieve tools binnen vastgoed, ruimtelijke ontwikkeling, leefbaarheid, gebiedsontwikkeling, etcetera.

Advies en StrateGis tools apart door