3D Urban planner

Bent u op zoek naar een 3D online tool voor urban planning?

Wij hebben voor Urban Planning de 3D Cityplanner ontwikkeld.Working together, inteactive planmaking

Met de 3D Cityplanner kunnen beleidsmedewerkers, bestuurders, managers en andere stakeholders snel inzicht krijgen in complexe ruimtelijk ordeningsvraagstukken.

Alle beschikbare informatie van bijvoorbeeld PDOK, DINO, en andere instanties kunnen snel worden ontsloten, gecombineerd en op begrijpelijke wijze worden weergegeven. Dit gebeurt zodanig dat deze informatie optimaal meegenomen kan worden bij het verantwoord benutten, gebruiken en beheren van de boven- en ondergrond.

Een belangrjke toepassing is interactieve planvorming. Dit betekent dat het mogelijk is om gezamelijk met alle betrokkenen rondom een model plannen te maken.


Voor meer informatie en beelden kunt u terecht op www.3Dcityplanner.com, of bekijk de volledige featurelijst van de 3D Cityplanner


De 3D Cityplanner:

  • Biedt een (online) driedimensionale visualisatie van het plangebied, inclusief bebouwing, vegetatie, bodem, bodemopbouw, kabels, leidingen en ondergrondse bebouwing.

  • Geeft aanvullende data zoals bestemmingsplan, cultuurhistorische waarde, drinkwaterbescherming en verontreiniging.

  • Zoekt binnen publieke geodata-servers. Hierdoor kan (basis) data worden verzameld van elk gebied binnen Nederland. De software converteert deze data naar een driedimensionaal model dat gebruikt kan worden binnen de tool.

  • Biedt de mogelijkheid om bestaande data toe te voegen, om vervolgens de data te harmoniseren, combineren en te vertalen (al dan niet met behulp van modellen) naar informatie.

  • De optie om nieuwe maatregelen binnen het gebied toe te voegen, inclusief de effecten op het gebied van People, Planet, Profit, Project en Public.

Waar kan de 3D Cityplanner voor ingezet worden?

  • Om ruimtelijke informatie te verzamelen, te ontsluiten en daar waar aan de orde te combineren en begrijpelijk en op maat (eindgebruiker-gericht) te presenteren.

  • Om de informatie over de boven- en de ondergrond (inclusief alle issues, kansen en bedreigingen) met elkaar te combineren.

  • Om keuzes in het ondergrondse domein en keuzes in het bovengrondse domein te toetsen (ook in relatie tot elkaar) op haalbaarheid (fysiek en beleidsmatig).

  • Om scenario's voor inrichting van de boven- en de ondergrond te toetsen op wenselijkheid (in termen van People, planet en Profit).

De 3D Cityplanner kan op maat ingericht worden voor elk type gebied en opgave. Neem contact met ons op voor meer informatie.Working together, inteactive planmaking

Wilt u meer informatie over de stadsplanning software?

interactieve_planvormingBent u geļnteresseerd in de 3D Cityplanner? Kijk zeker even verder op de website van StrateGis. U kunt altijd contact met ons opnemen. Welke reden u daar ook voor heeft. Graag vernemen we uw naam, achternaam en e-mailadres. Het is voor ons ook handig als u specifiek aangeeft waarover u meer informatie wilt? Heeft u belangstelling voor een uitgebreide demo van de 3D Cityplanner? Dan kunt u dat hier aangeven. Tenslotte is er ook nog ruimte voor een persoonlijk bericht. Als wij uw bericht ontvangen hebben, nemen we zo snel mogelijk contact met u op. En u krijgt de gevraagde informatie of de uitgebreide demo.