Mensen

 

Anne Dullemond (anne.dullemond@strategis.nl) View Anne Dullemond's profile on LinkedIn
Anne is medeoprichter en mededirecteur van StrateGis. Hij is afgestudeerd in 1994 als milieukundige aan de Rijkshogeschool IJselland in Deventer. Na een aantal jaren als zelfstandig adviseur op het gebied van duurzaam bouwen gewerkt te hebben, begon hij in 1997 bij TNO. In de periode 2004 – 2006 heeft hij, naast werktijd, de studie Master City Development (MCD) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd. Hij heeft zich gespecialiseerd in het bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en toepassen van interactieve reken-teken modellen. Deze modellen worden toegepast bij complexe stedenbouwkundige vraagstukken, waarbij vooral de financiële effecten voor de grond- en vastgoedexploitatie van belang zijn. Zijn expertise betreft, naast interactieve planvorming, stedenbouw, financieel economische modellering, maatschappelijk kosten-baten analyse en publiek private samenwerking.

Anne Dullemond

Robin Seijdel (robin.seijdel@strategis.nl) View Robin Seijdel's profile on LinkedIn
Robin Seijdel is medeoprichter en -directeur. Hij is in 1990 afgestudeerd als geoloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tussen maart 2003 en mei 2006 is hij werkzaam geweest bij TNO als adviseur op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. In de periode 1996 – 2003 werkte hij als senior adviseur duurzaam bouwen bij PRC Bouwcentrum te Bodegraven. Voor 1996 is hij voorts werkzaam geweest bij DHV AIB te Amersfoort, CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek en TNO-SCMO. Binnen StrateGis is hij – naast zijn algemene management taken – inhoudelijk bezig met projectadvisering en de ontwikkeling en toepassing van methodieken voor het ondersteunen van gebiedsontwikkeling. Centraal hierbij staat de vervlechting van proces en inhoud: hoe laat je nieuwe technieken en rekenmodellen goed ‘landen’ in besluitvorming.

Robin Seijdel

Marco van Hoek (marco.van.hoek@strategis.nl) View Marco van Hoek's profile on LinkedIn
Marco van Hoek is werkzaam als senior adviseur en procesmanager ruimtelijke ontwikkeling en sinds 2012 associate partner bij StrateGis. Daarnaast is hij directeur/eigenaar van City Consult. Als econoom heeft hij zich gespecialiseerd in complexe ruimtelijke opgaven, met in het bijzonder de integrale aanpak bij de gebieds(her)ontwikkeling. Tevens is hij parttime docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft. De rode draad door zijn werkzaamheden is het verbinden van zijn inhoudelijke expertise aan het samenbrengen van kennis bij verschillende specialisten en belanghebbenden om tot een duurzame ontwikkelstrategie te komen. Zijn specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het betrekken van de eindgebruikers (bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties) bij het ontwikkelproces. Marco gebruikt zijn kennis en ervaring ook bij het geven van trainingen aan en coachen van projectleiders, beleidsadviseurs en directievoerders bij gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en maatschappelijke organisaties. Marco is een echte teamspeler, waarbij in de samenwerking met anderen zijn communicatieve vaardigheden, enthousiasme en passie voor het vak optimaal tot zijn recht komen.

Marco van Hoek

Martijn Vonk (martijn.vonk@strategis.nl) View Martijn Vonk's profile on LinkedIn
Martijn is in 2007 afgestudeerd aan de TU Delft aan de faculteit Bouwkunde, afstudeerrichting Real Estate and Housing. Tijdens zijn studie heeft Martijn zich bezig gehouden met architectuur (Bachelor) en met bouwmanagement (Master). Dit resulteerde in een afstudeeronderzoek waarbij de transformatie van verouderde bedrijventerreinen in Nederland door de tijd heen onderzocht werd. Het gebruik van scenarioplanning, gekoppeld aan interactieve rekenmodellen werd in het afstudeeronderzoek onderzocht en met casussen getest. Het afstuderen vond plaats bij TNO bouw en de StrateGis Groep. Na zijn studie is Martijn gaan werken bij de StrateGis Groep als adviseur gebiedsontwikkeling. Zijn focus ligt bij projectadvisering. Dit gebeurd bij klanten op locatie of als back-office ondersteuning bij StrateGis. Martijn is expert in het gebruik en toepassen van de StrateGis Gebiedsontwikkelaar. Tevens geeft Martijn trainingen en is hij betrokken bij de (door)ontwikkeling van de verschillende modellen en instrumenten van StrateGis. Martijn is breed inzetbaar en door zijn opleiding in staat om zich snel in nieuwe disciplines, die de gebiedsontwikkeling rijk is, in te werken.

Martijn Vonk

Richard Hartkamp (richard@strategis.nl) View Richard Hartkamp's profile on LinkedIn
Richard is in 2009 afgestudeerd aan Saxion Hogescholen aan de faculteit Gebouwde omgeving. Hij volgde hier de opleiding Ruimtelijke Ordening & planologie. Aan de Universiteit Utrecht volgde hij een minor planologie en tevens een Masteropleiding Stadsgeografie aan de faculteit geowetenschappen. De combinatie van studies heeft ervoor gezorgd dat Richard inzicht heeft verworven in zowel de inhoudelijke als de procedurele kanten van stedelijke ontwikkeling. Sinds januari 2014 is Richard werkzaam bij StrateGis als adviseur gebiedsontwikkeling. Hij is verantwoordelijk voor websiteontwikkeling ter ondersteuning van softwaretoepassingen voor klanten en StrateGis zelf. Daarnaast draagt hij bij aan gebruik en toepassing van de StrateGis gebiedsontwikkelaar.

Richard Hartkamp

Christian Paping (christian@strategis.nl) View Christian Paping's profile on LinkedIn
Christian is in 2009 afgestudeerd aan de TU Delft aan de faculteit Elektrotechniek, wiskunde en informatica. Hij volgde de studie Technische Informatica met de afstudeerrichting Mens-Machine Interactie. Voor zijn Master thesis heeft Christian onderzoek gedaan naar de therapiemogelijkheden voor het gebruik, op afstand, van virtual reality.
Bij StrateGis koppelt Christian de vraag van klanten aan het gebruik van ICT. Bij complexe vraagstukken kan ICT namelijk ondersteunen bij het vinden van oplossingen. Regelmatig sluiten deze middelen niet aan bij de vragen van de klant, maar hangt deze af van de beschikbare software. Christian is ervaren in het samen met de klant op zoek gaan naar de kern van een probleem, dit probleem te analyseren en te komen met een passende innovatieve ICT-oplossing. Christian heeft veel ervaring met de ontwikkeling van serious games, waarbij de inhoudelijke thema’s variëren van duurzaamheid, ruimtelijk ordening, watermanagement tot bevolkingskrimp.

Christian Paping