Oplossing

De meest kansrijke oplossingen uit de simulatie en analyse worden verder uitgewerkt en integraal getoetst. De uitkomsten worden in beeld gebracht en bijvoorbeeld uitgewerkt tot een formeel financieringsverzoek, ontwikkelstrategie en/of marketing- en communicatieplan. Deze uitwerking vormt de basis voor een gemotiveerd investerings- of projectbesluit of samenwerkingsovereenkomst met derden.

Voorbeeldprojecten:

Uitwerking kansrijke oplossingen met integrale toetsing