Nieuwe interface voor 3D Geoviewer


De afgelopen maanden is door StrateGis aan een nieuwe User Interface van de 3D Geoviewer gewerkt. Naast een nieuwe, frisse look biedt deze nieuwe interface ook meer ruimte voor diverse nieuwe features van de 3D Geoviewer. Naast de mogelijkheid om data vanuit veel verschillende bronnen te verzamelen en visualiseren (zoals van CBS en PDOK), kunnen er nu ook vastgoedprojecten worden ingetekend en doorgerekend, of is het mogelijk een leefbaarheidsanalyse van ingrepen te maken (bijvoorbeeld in het kader van de omgevingswet). Als u nieuwsgierig bent naar deze uitgebreide mogelijkheden, stuur dan een mailtje naar anne@strategis.nl of bel ons op +31(0)302305570. Bent u benieuwd naar de nieuwe Interface? Bekijk dan de basisversie van de tool gratis op 3dgeoviewer.nl/tool.

nieuwe interface 3D Geoviewer

BRO Geotechnische Sonderingsonderzoeken in 3D Geoviewer


Sinds 1 januari is de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht. Als onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties van Nederland legt de BRO gegevens over de ondergrond vast. Via PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) is deze data inmiddels beschikbaar, wat StrateGis in staat stelt deze open data in 3D en met de juiste hoogte in de 3D Geoviewer te verwerken. Via 3dgeoviewer.nl/tool kunt u zelf deze en andere gegevens gratis raadplegen!

Begin 2018 zullen ook de 2 andere registratieobjecten uit tranche 1, namelijk grondwatermonitoringsputten en bodemkundige boormonster-profielen, worden vrijgegeven. Deze zullen ook in de 3D Geoviewer worden geïmplementeerd.

sonderingsonderzoeken in 3D

StrateGis nieuwsbrief 2017


In 2017 zijn er voor StrateGis diverse ontwikkelingen geweest waarvan we u op de hoogte brengen in onze nieuwsbrief. Zo zijn advies en toolontwikkeling van elkaar losgekoppeld. Met een vernieuwd team (waarover later meer), gaat StrateGis wel door met de ontwikkeling van innovatieve producten en hebben we deelgenomen aan een aantal interessante congressen. Bekijk de nieuwsbrief voor de uitgebreide beschrijving: StrateGis Nieuwsbrief 2017.

StrateGis nieuwsbrief 2017

Aan de slag met Slimcity!


Op 22 november vond de tweede Designsessie SlimCity plaats en StrateGis nam plaats in de Kickoff Stadsontwerp voor Zelfmanagement. Centrale vraag: ‘Hoe kunnen makkelijk toepasbare technologieën helpen bij zelfmanagement en een toekomstbestendige wijk?’ De komende weken gaat het team, waar StrateGis deel van uit maakt, op zoek naar meer kennis en informatie en wordt de brainstorm voortgezet. Begin februari zal de eerste versie van een plan worden opgeleverd om de weg naar het droombeeld concreet te maken. Neem ook eens een kijkje op de site van Slimcity

StrateGis neemt deel aan Slimcity

Advies en Tools apart


Sinds 1 december zijn de twee stromen advies en software binnen StrateGis van elkaar losgekoppeld. Enerzijds gaan de diensten, uitgevoerd door Robin Seijdel (bereikbaar via robin.seijdel@gmail.com/ 0646010088) en gericht op gebiedsontwikkeling door als aparte adviestak. Anderzijds houdt StrateGis zich met een vernieuwd team bezig met de ontwikkeling van innovatieve tools binnen vastgoed, ruimtelijke ontwikkeling, leefbaarheid, gebiedsontwikkeling, etcetera.

Advies en StrateGis tools apart door

Smart City Expo World Congress


Van 14 tot 16 november was StrateGis in Barcelona voor het Smart City Expo World Congress, in het Smart City Holland Pavilion als onderdeel van de Utrecht Region. Hier hebben we ons verhaal van de 3D Geoviewer kunnen vertellen. Bekijk hier de video!

StrateGis aanwezig tijdens Smart City Expo World Congress

StrateGis is verhuisd naar de Savannah Tower


Per 1 juni is StrateGis verhuisd van de Atoomclub naar de Savannah Tower, aan de savannahweg 17 (3542 AW) in Utrecht. Dit representatieve kantoorgebouw is ook te vinden op Lage Weide, nabij de afslag Noord-ring Utrecht van de snelweg A2. Bent u benieuwd naar ons nieuwe kantoor en wilt u een bezoek brengen? Bel ons dan op 030-2305570 of mail naar info@strategis.nl.

verhuizing StrateGis naar Savannah Tower Utrecht

Persbericht: Smart City Hilversum blaast burgerparticipatie nieuw leven in

 


Met de lancering van de app Locali en de virtuele-stad.nl gaat Hilversum burger en politiek dichter bij elkaar brengen. Binnenkort mag Hilversum Mediastad zich met recht smart city noemen waarbij democratie 2.0 wordt geïmplementeerd. Naast de gemeente zijn ook de ondernemingen achter de schermen mediabedrijf The Broadcaster van Frank du Mosch en Anne Dullemond van IT-bedrijf StrateGis verantwoordelijk voor respectievelijk de app en de virtuele-stad.nl. U kunt hier het volledige persbericht lezen.

burgerparticipatie de virtuele stad

Artikel in het vakblad: Geo-Info


StrateGis heeft in Geo-Info, het vakblad van Geo-informatie Nederland een artikel gepubliceerd binnen het thema Omgevingswet met als titel: Mag het en kan het?. Zo zijn het slaan van een put voor Warmte-koude opslag (WKO), het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage of het realiseren van een gebouw of woonwijk allemaal ingrepen waarbij veel komt kijken. Niet alleen is er een omgevingsvergunning voor nodig (mag het?), maar vaak is het ook de vraag of de ingreep op die plek logisch of haalbaar is (kan het?). Hoe deze vragen beantwoord kunnen worden, leest u in het artikel.

artikel in geo-info nederland

Terugblik Smartcity Event


Op dinsdag 14 maart werd op de Atoomclub een Smartcity Event georganiseerd door StrateGis, in samenwerking met een divers aantal partners. David van den Burg (Ambient, KIBO) opende als dagvoorzitter onder toeziend oog van zo’n 60 aanwezigen (van zowel gemeenten als marktpartijen) de middag met de vraag: Wat is dat, een Smart City? De volledige terugblik kunt u hier lezen. Daarnaast heeft ook de Atlas Leefomgeving in haar nieuwsbrief aandacht gegeven aan de middag, welke u hier kunt lezen.

terugblik smart city event StrateGis