Serious Games

Ruimtelijke ontwikkeling, projectontwikkeling, stedenbouw zijn complexe disciplines. Vooral de integraliteit van problemen die kunnen optreden, zorgt er voor dat traditionele opleiding van medewerkers vaak onvoldoende voorbereiden op de praktijk.
Ook kunnen in langlopende projecten ingesleten structuren, denkwijzen of de heersende cultuur op de werkvloer moeilijk worden doorbroken. Mensen zitten soms ‘vast’ in een patroon, waardoor andere oplossingen over het hoofd worden gezien.
Met serious gaming kunt u uw organisatie in een realistische setting trainen hoe met complexe situaties en problemen om te gaan. In een serious game komen niet alleen de technische aspecten van een opgave aan de orde, maar ook de organisatorische en politieke aspecten. Omdat het een game betreft en niet een reëel project, worden mensen gestimuleerd om te komen met out of the box oplossingen. Door te wisselen met rollen krijgt men begrip voor de belangen van anderen.

Er zijn al diverse Serious Games ontwikkeld, die wij als workshop aanbieden. Het is ook mogelijk een game op maat te ontwikkelen op basis van onze game engine. Na een inventarisatie van uw wensen en eisen worden de benodigde gegevens verzameld en bewerkt naar een game op maat.

Voorbeeldprojecten:

Neem voor meer informatie contact op met Anne Dullemond. U kunt ook bellen met nummer: +31(0)332583483

Interactieve workshop Serious Game Ondergrond